ЗВО спеціальності 205 Лісове господарство отримали дипломи за призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентів і молодих вчених з міжнародною участю “Інтелект молоді. Раціональне природокористування та новітні енергоефективні технології”

Нагороди студенів

Участь здобувачів вищої освіти у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Ключка С.І. Структура ґрунтового покриву в лісових фітоценозах Придніпровської височини / Ключка С.І., Чемерис І.А., Сич В.С., Ананченко А.В.// The 1st International scientific and practical conference ―Topical issues of modern science, society and education‖ (August 8-10, 2021) SPC ―Sci-conf.com.ua‖, Kharkiv, Ukraine. 2021. 1016 p. P. 20-27. https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3891

Чемерис І.А. Оцінка санітарного стану деревних насаджень парку «Сосновий бір» м. Черкаси / Чемерис І.А., Ключка С.І., Зеленько В.О., Усик В. В. //The 1st International scientific and practical conference ― Topical issues of modern science, society and education‖ (August 8-10, 2021) SPC ―Sci-conf.com.ua‖, Kharkiv, Ukraine. 2021. 1016 p. P. 69-76. https://cutt.ly/J5UdBko 

Білик Л.І. Екологічна свідомість та відповідальність фахівців лісової галузі: виклик часу / Л.І. Білик, І.А. Чемерис, С.І. Ключка, О.Д. Гутьман //Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” : збірник матеріалів (21–22 жовтня 2021, м. Херсон, Україна). – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 480 с. С. 407-411 https://cutt.ly/O5Uf4l9 

Чемерис І.А. Співвідношення ранньої і пізньої зон річних кілець деревини дуба звичайного за різних екологічних умов / І.А. Чемерис, В.М. Швець, О.Д. Гутьман, В.О. Підвезений // The 1 st International scientific and practical conference ―Topical issues of modern science, society and education‖ (August 8-10, 2021) SPC ―Sciconf.com.ua‖, Kharkiv, Ukraine. 2021. Р.76-82. https://cutt.ly/15Ugjfr