№ з/п

Вид робіт

Термін виконання

Примітки

1.

Організація проведення навчальної польової практики студентів спеціальності 205 Лісове господарство

Вересень 2021 р.

Чемерис І.А.

2.

 Теоретико-методичні основи формування наукового потенціалу фахівців спеціальності “Лісове господарство” на прикладі наукового гуртка.

Жовтень 2021

 р.

Ключка С.І.

3.

Інноваційні технології викладання дисциплін лісознавчого напряму.

Листопад 2021 р.

Білик Л.І.

4.

Особливості вивчення процесів горіння в лісових екосистемах.

Грудень  2021 р.

Сич В.С.

5.

Види запитань та їх роль у стимулюванні активності студентів під час лекцій та практичних занять на прикладі викладання психолого-педагогічних дисциплін

Лютий

2022 р.

Старовойтенко Н.В.

6.

Методичні підходи до організації проведення лабораторних робіт

Березень

2022 р.

Ключка С.І.

7.

Особливості здійснення первинного опрацювання зібраних польових матеріалів з дисципліни «Лісова таксація»

Квітень

2022 р.

Сич В.С.

8.

Система організації дистанційного навчання на різних платформах.

Травень 2022 р.

Чемерис І.А.