Кафедра бере свій початок з 2001 року. З перших днів організації кафедри її очолювала доктор педагогічних наук, професор Білик Людмила Іванівна. У джерел створення кафедри загальної екології та природокористування (2001-2010 р.р.) стояли кандидат медичних наук, доцент  Бондаренко Юрій Георгійович, кандидат біологічних наук, доцент Рига Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент Дем’яненко Валерій Іванович, кандидат медичних наук, доцент Джулай Олександр Сергійович, кандидат історичних наук, доцент Морозова Софія Анатоліївна. Склад кафедри з часом зростав та змінювався. З 2002 року на кафедрі працює Чемерис Інгріда Альгімантівна, з 2004 року – працював Зражевський Сергій Фрідріхович.  Значний внесок у розвиток кафедри зробила її завідувач Білик Л.І., передаючи свій багатий науково-педагогічний досвід молодим викладачам, приділяючи велику увагу розвитку та вдосконаленню усіх напрямків діяльності кафедри.

У 2010 р. кафедра була реорганізована і отримала назву кафедри загальної екології, педагогіки та психології. З 2015 р. кафедру очолює кандидат біологічних наук, доцент Чемерис І.А.

Сьогодні в штаті кафедри працюють доктор педагогічних наук, професор Білик Л.І., кандидат педагогічних наук, доцент Старовойтенко Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент Ключка С.І., викладач Сич В.С.

У 2018 році кафедрою було ліцензовано спеціальність 205 «Лісове господарство». Тому з 2019 року зовнішніми сумісниками кафедри є фахівці галузі лісового господарства начальник Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства, кандидат економічних наук, доцент Дзюбенко Олександр Миколайович та начальник відділу лісового господарства Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Швець Валентин Миколайович.

         Науково-педагогічний колектив кафедри викладає ряд дисциплін екологічного, психолого-педагогічного для студентів-іноземців, для студентів всіх факультетів університету, вирішуючи проблему екологізації та гуманітаризації освіти.  Також викладаються дисципліни лісівничого спрямування для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство». Викладачі є керівниками наукових робіт студентів-екологів, випускних кваліфікаційних робіт.

         Розуміючи необхідність реалізації такого принципу  навчання як зв’язок теорії з практикою, завідувач кафедри залучає до роботи на кафедрі високоосвічених фахівців-професіоналів своєї справи, які передають свій багатий практичний досвід майбутнім екологам. На кафедрі у свій час працювали такі викладачі: виконуючий обов’язки директора державної установи «Черкаського обласного лабораторного центру держсанепідслужби України» кандидат медичних наук, доцент Бондаренко Юрій Георгійович; лікар-епідеміолог відділення організації епідеміологічних досліджень державної установи «Черкаського обласного лабораторного центру держсанепідслужби України» кандидат медичних наук, доцент Джулай Олександр Сергійович; регіональний керівник ТОВ «Вассма» кандидат сільськогосподарських наук, доцент Зубачов Анатолій Романович; кандидат сільськогосподарських наук, провідний спеціаліст відділу сільського господарства облдержадміністрації Смолка Олег Олексійович; провідний спеціаліст відділу лісового господарства Черкаського обласного управління лісового господарства та мисливства Левицький Анатолій Юхимович; начальник обласної служби захисту рослин Халимоник Петро Михайлович; керівник екологічного клубу «Екосвіт» Чамата Тетяна Миколаївна; головний санітарний лікар м. Черкас Загородній Василь Володимирович.

         Колектив кафедри активно займається науковими пошуками. За час існування кафедри викладачами видано більше 800 наукових статей у фахових виданнях та доповідей на Міжнародних і Всеукраїнських конференціях.

       До наукової роботи активно залучаються студенти. Разом зі студентами опубліковано близько 50 наукових статей. Студенти-екологи під керівництвом викладачів кафедри неодноразово здобували дипломи І ступеня за кращі доповіді та наукові роботи: наукові роботи студентів, які перемогли у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу  студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за спеціальністю «Екологія»:

2012 р. Дітяшова Інна «Оцінка стану урбоекосистеми міста Черкаси за методом флуктуаційної асиметрії листків берези бородавчастої» Диплом ІІ ступеня.

2013 р. Христославенко Ольга «Використання популяційних досліджень плодової мушки  (Drosophila melanogaster mg.) в оцінці стану навколишнього середовища міста» Диплом ІІІ ступеня.

2014 р. Мамієнко Вадим «Оцінка впливу електромагнітного випромінювання мікрохвильової печі на воду як субстрат росту рослин» Диплом ІІ ступеня.

 2016 р. Бур’ян Роман «Оцінка деяких екозалежних фізіологічних станів студентів методом газорозрядної візуалізації» Диплом ІІІ ступеня;  2017 р. Шевченко Олександр. «Оцінка внеску автотранспорту у шумове забруднення селітебних територій м.Черкаси» Диплом ІІІ ступеня.

2018 р. Дігтяренко Лілія «Екологічна оцінка стану поверхневих вод р. Золотоношка» Диплом І ступеня.

2019 р. Глова Олександр «Екологічна оцінка безпеки кондитерських виробів за вмістом зачових добавок» Диплом ІІІ ступеня.

Наукові роботи студентів, які перемогли у Всеукраїнському конкурсі  студентських наукових робіт «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні»:

2016 р. Сальницька Вікторія «Фітоіндикаційна оцінка стану урбоекосистеми міста Черкаси». Диплом ІІ ступеня

2017 р. Бур’ян Роман «Хімічний склад тополі пірамідальної як діагностична оцінка стану міського середовища».Диплом І ступеня

Науково-дослідницька робота  на Міжнародному конкурсі «Мій рідний край» в номінації «Екологія та здоров’я нації», 2018 рік, Диплом І ступеня Бур’ян Роман.

           Учні Малої академії наук є неодноразовими переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України (секція «Біологія людини» та «Загальна біологія»)

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України у відділенні хімії та біології, відділення біології та хімії

2012 р. Диплом І ступеня – Лебєдєва Олена Анатоліївна, Черкаський фізико-математичний ліцей, 10-Б, «Проблеми здорового способу життя в підлітковому середовищі»

2014 р. Диплом ІІ ступеня – Чемерис Маргарита Володимирівна, ЗОШ І – ІІІ ст. № 4, 11 – М «Фітомоніторинг транспортного навантаження на міське середовище»,

2015 р. Третє місце – Дудник Анастасія Андріївна, ЗОШ І – ІІІ ст. № 4, 10-М  за роботу «Оцінка метеорологічних реакцій міського населення» на ІІ етапі

2016 р. Друге місце – Лозінська Олена Максимівна, учениця 10-М класу Черкаської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4. Тема роботи: «Вплив опромінювання води у побутовій мікрохвильовій печі на морфометричні показники рослинного тест-об’єкта»

2017 р. Друге місце – Лозінська Олена Максимівна, учениця 11-М класу Черкаської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4. Тема роботи: «Діагностика стану середовища міста за комплексом фітоіндикаційних ознак»

Напрямки наукових досліджень викладачів кафедри:

Кваліметричні дослідження деревини (доц. Чемерис І.А.);

       Особливості формування соснових борів на Притясминських пісках (Черкаська область) (доц. Ключка С.І.)Розробка основних методів та підходів формування екологічної відповідальності студентів в навчально-виховному процесі ВНЗ (Білик Л.І.);

– Моніторинг стану навколишнього середовища методами біоіндикації, аналіз і оцінка екологічної ситуації в урбоекосистемі (доц. Чемерис І.А.);

– Вивчення психолого-педагогічних особливостей студентів технологічного вузу та розробка методів оптимізації навчального процесу (доц. Старовойтенко Н.В.);

– Вивчення методів формування екологічної компетентності студентів технічного вузу (проф. Білик Л.І.);

– Продуктивність чистих та мішаних соснових деревостанів (викладач Сич В.С.).

         Під науковим керівництвом професора Білик Л.І. та доцент Бондаренка Ю.Г. були захищенні 3 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

         Викладачі кафедри спільно з викладачами кафедри екології брали участь у розробці Національного реєстру викидів і перенесення хімічних забруднювачів,  проводили науково-дослідну роботу по екологічному моніторингу здоров’я дитячого населення м. Черкаси.

           Кафедра є засновником та постійним організатором в ЧДТУ Міжнародних екологічних конференцій «Екологія і освіта» (1996 – 2012 рр.), з 2001 року на базі кафедри створений благодійний фонд «Екологічна освіта і розвиток», з 2003 року кафедра видає літературно-публіцистичний альманах «Екосвіт» (№ 1 – 9).

        Вчені кафедри є авторами ряду підручників, навчальних посібників, практикумів з дисциплін, що викладають, з проблем екологічного виховання та освіти, формування екологічної відповідальності студентів (близько 50), в тому числі і з грифом Міністерства освіти і науки України.

     Студенти приймають участь у різноманітних природоохоронних заходах, а також в рамках польової практики  подорожують по Черкаській області та Україні, знайомлячись з її біорізноманіттям і навчаючись практичній природоохоронній діяльності (біосферний заповідник Асканія-Нова, Канівський природний заповідник, природний заповідник «Медобори», Національний природний парк «Дністровський канйон», база Всеукраїнської екологічної ліги в АР Крим , дендропарк Софіївка, Київський та Черкаський зоопарки, Національний ботанічний сад ім. Гришка, Музей природи в м. Києві, каньйон на Гірському Тікичі, Корсунський державний заповідник, заказник «Білосніжний» в урочищі «Холодний яр», екосистеми Черкаського та Чигиринського борів, прибережні екосистеми Кременчуцького водосховища та екосистеми р. Рось).

     Було проведено разом зі студентами-екологами природоохоронні акції на Березняківському кар’єрі, Шаєвій горі Смілянського району, де було встановлено інформаційні щити про ці об’єкти природно-заповідного фонду України ряд суботників з наведення санітарного порядку в районі річкового порту, Соснівці та ін.

       Саме використання інноваційних технологій навчання (тренінги, інтерактивне навчання, використання комп’ютерних програм), проведення занять та практики в умовах природоохоронних об’єктів, залучення спеціалістів-практиків в навчально-виховний процес, активна громадянська позиція колективу кафедри є запорукою високого професійного рівня випускників університету і їх небайдужості та принципової позиції до  вирішення нагальних проблем лісового господарства, охорони навколишнього середовища, впровадження в практичну діяльність принципів раціонального природокористування.

         Партнери та звя’зки кафедри за кордоном

         Колектив кафедри веде тісну наукову та методичну співпрацю з вченими Національного лісотехнічного університету (м. Львів), навчально-наукового інституту природничих наук Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти   педагогічних працівників», Черкаським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, державними підприємствами лісового господарства області. На партнерських засадах кафедра підтримує зв’язки з рядом зарубіжних університетів. Так, разом з Вільнюським технічним університетом Гедимінаса проводяться наукові розробки в галузі виробництва та оцінки якості біовугілля як ефективного сорбента.