Неформальна освіта – це  коли ви навчаєтеся самотужки. Головна перевага – ефективність. Здобувати неформальну освіту може будь-хто, незалежно від віку, статі чи професії. Крім того, людина, яка вирішила розвиватися самостійно, може підлаштовувати це під свій графік чи бажання.

Неформальна освіта ґрунтується на трьох засадах: «вчитися в дії» – отримувати знання під час практичних завдань; «вчитися взаємодіяти» – часто вона передбачає роботу в групах або командах; «вчитися вчитися» – аналізувати власний досвід і з нього формувати нові знання.

За такі тренінги або лекції не обов’язково платити. Часто їх проводять громадські організації, волонтери та навіть університети (їх небагато). Про такий формат навчання йдеться в Законі України «Про освіту»:  «Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій».

В Україні поки що не існує визнаних стандартів неформальної освіти, але є декілька організацій, які займаються розвитком її стандартів та показників якості. Серед них Українська Академія Лідерства, Prometheus, Міжнаціональний центр неформальної освіти тощо.

Натомість у країнах ЄС неформальна освіта сприймається роботодавцями на рівні з формальною. Її розвитку там сприяють міжнародні організації – ООН, ЮНЕСКО, Європейський Союз, Рада Європи та інші.

 

Основні платформи неформальної освіти, якими Ви можете скористатися:

Prometehus — український MOOC, що надає можливість безкоштовно створювати онлайн-курси, за умови якісного та відповідного до цінностей ресурсу контенту

ВУМ online — платформа громадянської освіти, яка створює онлайн-курси для розвитку українського суспільства. Платформа створена на основі Відкритого університету Майдану.

Інша Освіта — українська громадська організація, що працює за страндартами неформальної освіти Німеччини «Theodor Heuss Kolleg», та проводить професійні курси для освітян з дотримання стандартів якості неформальної освіти.

Центр гуманістичних технологій «АХАЛАР» — чернігівська громадська організація, що розвиває якість громадянської освіти в Україні.

Технічна студія «Винахідник» — розвиває якість освіти за допомогою LEGO через свої курси навчання та франшизу, що контролює дотримання цінностей та стандартів якості навчання.

– Міжнаціональний центр неформальної освіти — громадська організація, яка активно сприяє популяризації неформальної освіти, а також міжнародного діалогу серед молоді завдяки молодіжним обмінам;

–  Українська Академія Лідерства — 10-місячна програма неформальної освіти для випускників шкіл, що будується на поєднанні елементів фізичного, емоційного та інтелектуального розвитку.

– Math Is Your Future — міжнародна онлайн-школа математики започаткована в Україні. Надає можливість вчителям математики з України ознайомлюватись з міжнародними навчальними методиками, програмами і стандартами та інтегрувати їх у викладацьку практику.

– Навчай для України — неприбуткова організація, що залучає молодих спеціалістів для викладання в школах України.

– Благодійна організація “Благодійний фонд «ПроОсвіта» — займається розвитком громадянської освіти в малих містах і селах України, вбачаючи в цьому запоруку підвищення загального рівня освіченості нації. Місією організації «ПроОсвіта» є створення належних умов для формування і розвитку демократичної громадянської культури серед дітей та молоді невеликих населених пунктів України.

Положення  про  порядок  визнання  у  Черкаському  державному технологічному  університеті  результатів  навчання,  отриманих  в  умовах неформальної / інформальної освіти

 Результати навчання неформальної освіти здобувачів  спеціальності 

205 “Лісове господарство”

Смолій Сергій
здобувач бакалаврського рівня підготовки

Діхтяренко Неля
здобувач бакалаврського рівня підготовки

Стецьків Роман

здобувач бакалаврського рівня підготовки

Давиденко Наталія

здобувач бакалаврського рівня підготовки