Договора про наміри щодо впровадження елементів дуальної освіти з лісовими господарствами області

У 2020 – 2021 н.р. у навчальний процес студентів спеціальності 205 «Лісове господарство» започатковано впровадження елементів дуальної освіти. Необхідність дуальної освіти зумовлена тим, що фахівець лісового господарства повинен володіти рядом практичних умінь та навичок. Тому метою впровадження елементів дуальної форми освіти є підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у галузі лісового господарства відповідно до вимог Стандарту вищої освіти спеціальності 205 Лісове господарство, ефективне формування практичних фахових компетенцій, посилення практичної складової у підготовці студентів в університеті та на базі державних підприємств лісового господарства.  

При проходженні підготовки на підприємстві здобувач вищої освіти під контролем Куратора від університету та Наставника від підприємства згідно із Щоденником дуальної освіти розвиває загальні та фахові компетенції, що сприяє ефективному формуванню програмних результатів навчання.

Слід відмітити, що між університетом та усіма державними підприємствами лісового господарства області заключено Договори про наміри щодо впровадження елементів дуальної освіти. Згідно з договорами студенти 2-го курсу групи ЛГ-95 були направлені на підприємства лісового господарства: ДП «Черкаське лісове господарство» (Дахнівське, Свидівське та Руськополянське лісництва), ДП «Звенигородське лісове господарство» (Хлипнівське лісництво), ДП «Кам’янське лісове господарство» (Креселецьке лісництво).  

На засіданні кафедри 21 грудня 2020 року разом з студентами та роботодавцями було обговорено результати навчання студентів у лісгоспах області та окреслено основні напрямки оптимізації організації дуальної освіти з метою розвитку у здобувачів вищої освіти практичного розуміння особливостей своєї професії, адаптації освітнього процесу у ЗВО до вимог ринку праці.