1. Анкета опитування здобувачів вищої освіти з питань якості викладання навчальних дисциплін

https://docs.google.com/forms/d/1r0fqq7-xqzVRp4yR7GNK2XXdcxxqtkQyapBw9oq09V4/viewform?edit_requested=true

2.Анкетування здобувачів освіти щодо якості реалізації дистанційного навчання

https://forms.gle/BGBfbuuHqeR7NJQu5

3.Анкета стосовно переваг та недоліків дуальної форми здобуття освіти (ДФЗО)

https://forms.gle/AwFgX9dFf3UhDPsx5

4. Анкета для опитування випускників

https://forms.gle/9mc2zehucZDWmon36

5. Анкета опитування студентів ОП «Лісове господарство» з питань якості освітнього процесу

https://forms.gle/91AbGv5jGxx6dntd7

6. АНКЕТА для опитування студентів щодо якості викладання та навчання за окремою навчальною дисципліною

https://docs.google.com/forms/d/1TQ7qfKvHhn1kv4DEKBfeWQ7IlWIbJB6PLRnNOWG9_kM/edit#

Аналіз анкетування студентів за осінній семестр 2022-2023