Анкета опитування здобувачів вищої освіти з питань якості викладання навчальних дисциплін

Анкета опитування студентів ОП «Лісове господарство» з питань якості освітнього процесу

Анкетування здобувачів освіти щодо якості реалізації дистанційного навчання

Анкета для опитування студентів щодо якості викладання та навчання за окремою навчальною дисципліною

Анкета стосовно переваг та недоліків дуальної форми здобуття освіти (ДФЗО)

Анкета для опитування випускників

Аналіз анкетування студентів за осінній семестр 2022-2023 н.р.