Розширене засідання кафедри лісового господарства та раціонального природокористування

Нещодавно відбулось чергове розширене засідання кафедри ЛГРП, на якому ЗВО разом з викладачами підсумували результати академічної успішності осіннього семестру, зокрема проаналізували результати сесії, наукової роботи та практичної підготовки. Завідувач кафедри Інгріда Чемерис акцентувала увагу на необхідності неформального навчання, активній участі в конкурсах наукових робіт. Також, наголошено на відповідальному ставленні до дуального навчання на підприємствах лісової галузі. Доцент Світлана Ключка провела інструктаж щодо безпеки життєдіяльності під час зимових канікул з реєстрацією в журналі інструктажу. Професор Людмила Білик наголосила про необхідність самоосвіти для професійної реалізації. Під час обговорення актуальних питань студенти висловили думку щодо необхідності практичної підготовки для поглиблення та систематизації теоретичних знань. ЗВО підтримали ідеї розширення професійних зв’язків кафедри з різними регіонами України та за кордоном. Такі засідання підвищують рівень взаєморозуміння та сприяють вдосконаленню освітньо-професійної програми.