Дні студентської науки 2024

23 квітня 2024 року на кафедрі лісового господарства та раціонального природокористування відбулася наукова конференція в рамках Днів студентської науки в Черкаському державному технологічному університеті. У робот конференції взяли участь 61 здобувач вищої освіти зі спеціальностей 205 Лісове господарство, 203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство, 101 Екологія. Студенти виступили із доповідями, які стосуються різних напрямків раціонального природокористування, збереження довкілля, сучасних наукових розробок. Зокрема, у виступах розкривалися питання глобальних змін клімату, ролі біотехнологій у розвитку сучасного суспільства, питання лісовідновлення, лісорозведення, лісокористування, впливу військових дій на лісові екосистеми та природно-заповідний фонд, розвитку садівництва, плодоовочівництва та виноградарства в Україні та світі, аналізу природно-заповідного фонду, дослідження в галузі фізіології рослин, дендрології, селекції та генетики. Вітаємо учасників конференції з успіхами на науковій ниві, бажаємо подальшого розвитку, успіхів у наукових дослідженнях, натхнення та мирного неба!