Формування навичок наукового пізнання здобувачів вищої освіти на практичному занятті з дисципліни Біологія лісових звірів і птахів на тему: «Зовнішня будова. Дослідження пір’яного покриву класу птахи»

Постійним компонентом лісового ландшафту є дикі теплокровні тварини: птахи та ссавці. У фауні України налічується понад 424 видів птахів і понад 132 видів ссавців. Більшість цих тварин мешкає в лісі, утворюючи разом з представниками інших систематичних груп органічного світу лісову спільноту організмів, або лісові біоценози, де складаються досить складні взаємовідносини між компонентами. Практичні заняття є невід’ємним компонентом освітнього процесу, де студенти вивчають види, їх еколого-морфологічні особливості, зокрема тих, які є об’єктами промислового та аматорського полювання, що дає господарству цінну продукцію у вигляді хутра, сировини для шкіряної, фармацевтичної і деяких інших галузей промисловості. З огляду на все сказане, фахівцям лісового господарства необхідно добре знати біологію і значення лісової фауни, щоб вести господарство на науковій основі, передовими сучасними методами і найбільш ефективно. Так, студенти групи ЛГ-37 разом з доцентом кафедри лісового господарства та раціонального природокористування Світланою Ключкою закріпили свої теоретичні знання, практичним дослідженням щодо особливостей зовнішньої будови птахів та їх пір’яних покривів, детально обстеживши ці характерні властивості. Студенти продемонстрували зацікавленість, злагоджену роботу, достатні теоретичні знання, дослідницькі навички. Заняття завершилось захистом практичних робіт.