Форум академічної доброчесності

Завідувач кафедри Лісового господарства та раціонального природокористуваня Інгріда Чемерис та доцент Світлана Ключка взяли участь у «Форумі академічної доброчесності» організованого Національним агенством із забезпечення якості вищої освіти.

Перехід освіти та науки на вищий щабель розвитку, передбачає впровадження й дотримання стандартів та принципів академічної доброчесності, які слугують індикатором цивілізаційного рівня суспільства та наукової спільноти. Звідси, важливим фактором постає проблема роз’яснення основ цього явища здобувачам вищої освіти та викладацькому складу, з метою запобігання випадкам плагіату. Відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту»: академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає: посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Доповідачі вебінару узагальнили власні практичні знання впровадження академічної доброчесності у закладах вищої освіти, нагадали нормативно-правову базу регулювання цього питання, також представили досвід використання протидії плагіату в інших державах. Висловлюємо слова вдячності організаторам за актуальну й змістовну інформацію!