Організація вибору дисциплін на кафедрі

В університеті забезпечується право здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін, що передбачено пунктом 15 частини 1 статті 62 Закону України «Про вищу освіту». Згідно з Положенням про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти Черкаського державного технологічного університету студенти 1-3 курсів бакалаврського освітнього рівня здійснюють вибір дисциплін загальним обсягом 60 кредитів, з яких 20 кредитів – дисципліни циклу загальної підготовки і 40 кредитів – дисципліни циклу професійної підготовки. Цьогоріч студенти обирають дисципліни із застосуванням мобільного додатку «Студент ЧДТУ».

Тому завідувачем кафедри разом із кураторами було проведено ряд організаційних зборів з питань особливостей вибору дисциплін. Також студентам спеціальності 205 Лісове господарство було презентовано ряд загальноосвітніх та професійних дисциплін з метою усвідомленого вибору. Таким чином забезпечується набуття додаткових професійно-практичних компетенцій, зорієнтованих на задоволення культурних, освітніх та професійних потреб.