Формування практичного досвіду здобувачів вищої освіти засобами інтегрованого підходу на бінарному занятті

Сучасні тенденції розвитку освітньої галузі передбачають пошук різновекторного підходу формування практичного досвіду здобувачів вищої освіти. Такий науково-дослідницький вид навчальної діяльності впроваджують викладачі Черкаського технологічного університету. Зокрема, доцент кафедри лісового господарства та раціонального природокористування Світлана Ключка разом зі студентами спеціальності Лісове господарство долучились до проведення бінарного заняття зі здобувачами спеціальності Екологія з доцентом кафедри екології Людмилою Жицькою. Вивчаючи закономірності перебігу навколишніх природніх процесів, під час опанування знань з фізіології рослин та загальної екології, здобувачі з неабиякою зацікавленістю досліджували інтенсивність дихання за кількістю виділеного діоксиду вуглецю (по Бойсе-Йенсену) автотрофними організмами. Методика проведення досліду передбачала визначення зміни складу повітря в замкнутій посудині після витримування в ньому цілої рослини або її частин. Здобувачі активно доєднались до спільного виконання роботи, методично та вправно виконали поставлене завдання.