Співпраця зі стейкхолдерами з метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців лісової галузі

Кафедра лісового господарства та раціонального природокористування продовжує тісну співпрацю зі стейкхолдерами з метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців лісової галузі.

Зокрема, з метою моніторингу та оновлення освітньої програми спеціальності 205 «Лісове господарство», врахування актуальних тенденцій розвитку лісової галузі було проведено ділові зустрічі з директорами  філій ДП «Ліси України»: «Черкаське лісове господарство» – Пустовітом Андрієм Віталійовичем,  «Смілянське лісове господарство» – к.с.-г.н. Сегедою Юрієм Юрієвичем,  «Звенигородське лісове господарство» – Басом Іваном Вікторовичем, заступником директора філії «Смілянське лісове господарство» ДП «Ліси України» – к.с.-.н. Биченко  Володимиром Борисовичем.

На зустрічах було обговорено освітні компоненти, їх зміст, кількість кредитів та місце у навчальному процесі. Також було приділено увагу формуванню практичних компетенцій майбутніх фахівців, зокрема організації виробничої практики. Окремо розглядалося питання щодо вдосконалення впровадження елементів дуальної освіти, що дозволяє застосувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності та сформувати ряд практичних умінь та навичок безпосередньо на виробництві. Додатково було обговорено питання щодо можливостей підприємств з організації виїзних практичних занять та екскурсій з окремих освітніх компонентів.

Адміністрація університету, науково-педагогічні фахівці, здобувачі вищої освіти спеціальності щиро вдячні  керівництву та співробітникам підприємств лісової галузі за розуміння важливості підготовки висококваліфікованих фахівців, за небайдужість і всебічну підтримку розвитку спеціальності!