Чергове засідання геоботанічного гуртка “Флористичне районування. Особливості фітоценозу”

Виявлення обдарованої молоді тісно переплітається з вмінням педагогічних працівників мотивувати підопічних до наукових звершень. Так, 22 листопада 2022 року відбулось засідання геоботанічного гуртка (керівник доцент Ключка Світлана) з залученням ЗВО І-ІІІ курсів спеціальності «Лісове господарство». Про роль лісових екосистем в структурі біосфери написано безліч наукових праць, творчих доробків та науково-публіцистичної літератури, в якій, звичайно, є ще багато простору для подальших наукових звершень та дослідницької роботи. Студенти ознайомились з метою гурткової роботи, яка передбачає специфіку лісівничої справи та стан природних екосистем, включає оволодіння ЗВО методами дослідження складу та структури фітоценозів, вміння користуватись шкалами для визначення рясності виду, володіння методиками флористичного аналізу видового складу фітоценозу, визначення рясності за О. Друде, комбінованого балу Ж. Браун-Бланке, життєвості, життєвої форми, трапляння, постійність видів у фітоценозах. Своїми науковими здобутками поділились здобувачі Смолій Сергій (3 курс, група ЛГ-05) та Міша Повєтьєв-Софієнко (2 курс, група ЛГ-15), які отримали призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентів і молодих учених з міжнародною участю “Інтелект молоді. Раціональне природокористування та новітні енергоефективні технології”. Студентка Оксана Штабрат (3 курс, група ЛГ-05) здійснила екскурс стежками проходження навчальної практики у Волинській області та у Львові.

Таким чином, геоботанічний напрям має інтегрований характер й може виступати підгрунттям для розв’язання багатьох прикладних задач в сфері природокористування. У практиці педагогічної діяльності доцільно впроваджувати нові технології навчання, які стимулюють розвиток інтелектуальної, творчої  та фахової компетентності молоді.