Розширене засідання кафедри лісового господарства та раціонального природокористування із здобувачами вищої освіти спеціальності 205 Лісове господарство. 

15 грудня 2022 року відбулося сумісне засідання викладачів кафедри лісового господарства та раціонального природокористування і здобувачів вищої освіти спеціальності 205 Лісове господарство. Було обговорено ряд актуальних питань, а саме результати екзаменаційної сесії, організація і проходження дуального навчання на підприємствах та виробничої практики. Також проведено інструктажі з питань безпеки життєдіяльності під час зимових канікул і проходження практичної підготовки на підприємтвах. На засіданні виступили старости груп з аналізом результатів екзаменаційної сесії. Кураторами груп наголошено на необхідності проходження анкетування на сторінці кафедри щодо організації навчально-виховного процесу та інших питань. За результатами засідання принято ряд рішень стосовно роботи кафедри на наступний семестр.