В онлайн режимі з використанням платформи Google-meet відбулася студентська конференція в рамках традиційних для нашого університету Днів студентської науки.

19.04.2022 та 20.04.2022 року на кафедрі лісового господарства та раціонального природокористування  в онлайн режимі з використанням платформи Google-meet відбулася студентська конференція в рамках традиційних для нашого університету Днів студентської науки. Студенти виявили високу активність  – прийняли участь 48 студентів, а з доповідями виступили 31 студент – 19 студентів в секції екології та лісового господарства та 12 студентів в секції педагогіки та психології. На кафедрі працювали дві секції: екології і лісового господарства та психолого-педагогічна, тому було представлено роботи різнопланової тематики. Активними були студенти обох секцій. В першій секції розглядалися питання глобальної екологічної безпеки, розкриті питання окремих аспектів лісової фітопатології, лісоексплуатації та лісовідновлення і лісорозведення.  Студенти спеціальності «Лісове господарство» представили власні дослідження едафотопів та лісорослинних умов, розвитку мисливського господарства, лісовикористання.

В секції психології та педагогіки було зроблено доповіді, які розкривають актуальні питання як навчального середовища ЗВО, так і професійної діяльності майбутніх фахівців. Велику цікавість та дискусії викликали питання самооцінки та чинників її формування, переживання стресів студентами та способами їх подолання, індивідуального прояву емоційного інтелекту та його вплив на формування цілої низки соціально-психологічних компетенцій, зокрема, Soft-skills. Серед педагогічних тем, пов’язаних з новими методами навчання, особливо яскравою виглядало дослідження проблеми «дизайн- мислення», «кліпового» мислення студентів та розробки  сучасних інноваційних підходів з врахуванням вимог сьогодення.

 

Секція екології та лісового господарства.

 

 І місце

Характеристика та заходи підвищення родючості ґрунтів Лісостепової зони України

Студ. гр. ЛГ-05 Штабрат О.М.

Кер. доц. Ключка С.І.

 

ІІ місце

Оцінка стану грунтів Черкаської області на прикладі ДП «Звенигородський лісгосп».

Студ. гр. ЛГ-05 Смолій С.Р.

Кер. доц. Ключка С.І.

 

Особливості лісорослинних умов України

Студ. гр. ЛГ-15 Повєтьєв-Софієнко М.С.

Кер. доц. Ключка С.І.

 

 

ІІІ місце

Властивості та шляхи оптимізації грунтового покриву Кам’янського району Черкаської області.

Студ. гр. ЛГ-05 Діхтяренко Н.В.

Кер. доц. Ключка С.І.

 

Хвороби листя деревних порід.

Студ. гр. ЛГ-05 Дмитренко О.Ю.

Кер. доц. Чемерис І.А.

 

Секція психології та педагогіки:

Перше місце

  1. Самооцінка, як регулятор поведінки та діяльності студента.

Студ. гр.  БО-202 Майстренко А.В.     

Кер. доц. Старовойтенко Н.В.  

  1. Дослідження причин виникнення та зняття стресу студентською молоддю.

Студ. Гр.БО- 202 Пересунько С.А.

Кер. доц. Старовойтенко Н.В.  

Друге місце

 

  1. Емоційний інтелект та його роль в життєдіяльності людини.

Студ. гр. СКС- 207 Мельников Б.С.

Кер. доц. Старовойтенко Н.В

 

  1. Формування навичок дизайн – мислення у майбутніх інженерів будівельного профілю.

Студ. гр.МГБ-211 Бойко О.М.

Кер. доц. Старовойтенко Н.В

Третє місце

  1. Кліпове мислення студентів: сутність, переваги та недоліки.

Студ. гр. WEB– 2011 Кононенко І.В.

Кер. Доц. Старовойтенко Н.В

 

  1. Дослідження особливостей прояву та подолання агресивної поведінки підлітків.

Студ. гр. МК- 207 Куллаб О.Х.

Кер. доц. Старовойтенко Н.В

 

  1. Формування екологічної культури у майбутніх спеціалістів технічного та економічного профілю в умовах вищої школи.

Студ. гр. ЛГ—05 Діхтяренко Н.О.

Кер. доц. Старовойтенко Н.В