Доцент кафедри лісового господарства та раціонального природокористування ЧДТУ Світлана Ключка взяла участь у державній атестації майбутніх вчителів хімії, в якості голови екзаменаційної комісії

21.12.21

Доцент кафедри лісового господарства та раціонального природокористування ЧДТУ Ключка Світлана Іванівна, як голова екзаменаційної комісії, взяла участь у державній атестації студентів денної форми навчання освітнього ступеня «магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Хімія), що проходив 21 січня 2021 року на кафедрі хімії та наноматеріалознавства ННІ Природничих наук ЧНУ імені Богдана Хмельницького.

Черговий рубіж завершення магістерського рівня майбутніх вчителів хімії ознаменувався захистом випускових робіт, що запам’ятаються цікавими та сучасними підходами, практичною спрямованістю, оригінальністю, наявністю прикладного характеру, що супроводжувались цікавою дискусією та влучними запитаннями членів екзаменаційної комісії, на які здобувачі вищої освіти давали аргументовані, змістовні відповіді. В представлених роботах висвітлювались актуальні питання впровадження сучасних методів навчання на базі загальноосвітніх закладів, чітко прослідковувались теоретичні та методологічні положення щодо предмету дослідження згідно з обраною проблематикою.

Підтримання партнерських відносин навчальних підрозділів закладів вищої освіти сприяє розширенню педагогічного досвіду, обміном науково-практичних та методичних здобутків викладачів. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю та партнерство в розвитку наукового потенціалу молоді на засадах розбудови освітньої галузі.